Hvad er en indie neglelak? – What’s an indie nail polish?

on
Indie ?
Indie ?

Jeg er flere gange blevet spurgt om, hvad det betyder, når jeg skriver “indie neglelak”, og hvad betyder det egentlig? Jeg har sat mig lidt ind i sagen 🙂 Indie er et engelsk ord der kommer af “independent” som betyder uafhængig. Termen bruges faktisk mest om musikbands, der er uafhængige af pladeselskaber og andre sponsorer. Men termen har også indtaget andre områder, som neglelak foreksempel. Når man taler om en indie neglelak, taler man altså om et uafhængigt produkt. Termen indie neglelak er i neglekredse nok nærmere kendt som håndlavet neglelakker. Ifølge den oprindelige brug af termen er dette dog ikke helt korrekt. Jeg skal dog ikke gøre mig til dommer over noget 😉 Indie neglelakproducenter er ofte meget kreative og passioneret omkring deres produkter. Man kan derfor blandt indie lakker finde langt større variationer og typer end blandt de almindelige kommercielle mærker som fx. essie og O.P.I. Endvidere kommer indie lakkerne som regel kun i et meget begrænset antal, hvilket betyder, at hvis du vil have den, bør du købe den her og nu, for den kommer ikke igen 🙂 Når du køber en indie lak får du dermed også et langt mere unikt produkt end, hvis du køber en essie i den lokale butik. De fleste indie lakker er som bonus også både 3-free (indeholder ikke kemikalierne formaldehyde, toluene and dibutyl phthalate) og er ikke testet på dyr.

Personligt er jeg en stor fan af indie neglelakker 🙂 Det er desværre bare ikke alle lakker, som er lige gode. Undersøg derfor anmeldelser på nettet inden du køber din indie lak. De i indslaget her omtalte lakker er dog alle nogen, som jeg har haft positive erfaringer med 🙂

Jeg vil lige nævne en del velkendte håndlavet indie neglelakker for jer. På billedet ovenfor med start fra bunden og mod venstre ses først Different Dimension, Emily de Molly, Liquid Sky Lacquer, Foxy Paws (som er dansk), Rica, Alanna Renee og Femme Fatale. Ved at klikke på navnene vil du komme til den respektive laks hjemmeside. Disse lakker kan ikke købes i fysiske butikker, hvilket også er noget der normalt associeres en indie neglelak i neglekredse. Endvidere er disse lakker sjældent helt ens, da potionerne som nævnt er håndlavet. Ikke alle de ovenfornævnte producenter fragter til hele verden, men de fleste er at finde på websider som fx Llarowe, som fragter worldwide.

Skal man gå efter, hvad indie neglelak oprindeligt betyder, vil danske mærker som FNUG og Appeal4, der ikke er håndlavet, men stadig uafhængige, også være indie neglelakker.

Jeg håber at det klargjorde hvad en indie lak er for jer 🙂

 

English:

Several times I have been asked what it means when I type ” indie nail polish ” and what does it really mean ? I have investigate the therm 🙂 Indie is a english word that comes from ” independent”. The therm is in fact used mostly by the music industry that are independent of record companies and other sponsors. But the therm is also used in other areas like nail polish foreksempel. When you talk about an indie nail polish, you talk about an independent product. The therm indie nail polish is in the nail community probably more known as handmade nail polishes. If you look at the original use of the therm, isn’t quite correct. I will not make any judgment about something though 😉 Indie nail polish manufacturers are often very creative and passionate about their products. There’s therefore among indie polishes much greater variations and types than among the commercial brands such as essie and O.P.I. Furthermore indie nail polishes usually only comes in a very limited number, which means that if you want it , you should buy it here and now, for it will not come again 🙂 When you buy an indie nail polish you therefore get a much more unique product than if you buy an essie at the local store. Most indie polishes are as bonus also both 3 -free ( doesn’t contain the chemicals formaldehyde, toluene and dibutyl phthalate) and are not tested on animals.

Personally, I’m a big fan of indie nail polishes 🙂 Unfortunately, it’s just not all indie polishes which are equally good. Look through reviews on the internet before buying your indie polish. The indies mentioned in this post are all brands that I have had positive experiences with 🙂

I will just mention some well-known handmade indie nail polishes for you. In the picture above , starting from the bottom and from left are first Different Dimension, Emily de Molly, Liquid Sky lacquer, Foxy Paws (which is Danish), Rica, Alanna Renee and Femme Fatale. By clicking on the names, it will take you to the brand website. These polishes can’t be purchased in physical stores, which is also something that’s normally associated with indie nail polishes in the nail community. In addition, these polishes are rarely exactly the same as the potions as mentioned are handmade. Not all of the above mentioned manufacturers ship worldwide, but most can be found on websites such as Llarowe, that does ship worldwide.

If you go for what indie nail polish originally means the Danish brands like FNUG and Appeal4, that aren’t handmade, but still independent, also indie nail polishes .

I hope that it clarified what an indie nail polish is 🙂

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s